Film and Advertising

Colour storyboard for the short film "Mitt Lys i Mørket" by Henrik M. Dahlsbakken.

Grayscale storyboard for the short film "En Prest og en Plage" by Henrik M. Dahlsbakken.

Black/white storyboard for the short film "Mannen fra Isødet" aka "The Devils' Ballroom" by Henrik M. Dahlsbakken.

Matte painting for Fragments AS (only the background, silhouette houses and moon, done by me). Advert running on Norwegian television in December.

Annonsør: Pant alt. Alltid.
Tittel: Sølvguttene synger panten inn
Produsent: Apeland Informasjon
Regi: Anders Holm
Etterarbeid: Fragments

Description

Storyboards for film, more will come when I get the go ahead to post more.